شرح وظایف

-
1397/03/11 11:12:14

انباردار جاری - طرح

1397/03/11 11:12:14

رئیس اداره انبارها

1397/03/11 11:12:14

کارپرداز

1397/03/11 11:12:14

کارشناس بازرگانی

1397/03/11 11:12:14

مدیر امور بازرگانی

1397/03/11 11:12:14

رئیس اداره خدمات عمومی

1397/03/11 11:12:14

رئیس اداره کارکنان و رفاه

1397/03/11 11:12:14

مدیر امور اداری

1397/03/11 11:12:14

کارشناس حسابداری قیمت تمام شده

1397/03/11 11:12:14

مسئول حسابداری انبارها

1397/03/11 11:12:14

جمعدار اموال

1397/03/11 11:12:14

رئیس اداره حسابداری دارایی‌ها

1397/03/11 11:12:14

رئیس اداره حسابداری طرح‌های عمرانی

1397/03/11 11:12:14

کارشناس مالی

1397/03/11 11:12:14

رئیس اداره حسابداری درآمد و امور مشترکین

1397/03/11 11:12:14

حسابدار مسئول دفاتر قانونی

1397/03/11 11:12:14

حسابدار حقوق و دستمزد

1397/03/11 11:12:14

حسابدار دریافت و پرداخت

1397/03/11 11:12:14

کارشناس رسیدگی به اسناد

1397/03/11 11:12:14

رئیس اداره حسابداری عمومی

1397/03/11 11:12:14

کارشناس مسئول نظارت مالی و تلفیق اسناد

1397/03/11 11:12:14

مدیر امور مالی

1397/03/11 11:12:14

کارشناس ایمنی و حفاظت کار

1397/03/11 11:12:14

معاون مالی و پشتیبانی


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/04/14