• پنج شنبه 4 مرداد 1403

شرکتهای آب و فاضلاب

 

ردیف

نام شرکت

URL

1

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي

http://www.abfaazarbaijan.ir

2

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي

http://www.abfaazgharbi.ir

3

شركت آب و فاضلاب استان اردبيل

http://www.abfa-ardabil.co.ir

4

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

http://www.abfaesfahan.ir

5

شركت آب و فاضلاب استان ايلام

http://www.abfa-ilam.ir

6

شركت آب و فاضلاب استان بوشهر

http://www.abfa-bushehr.ir

7

شركت آب و فاضلاب استان تهران

http://www.tpww.co.ir

8

شركت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران

http://seast.tpww.ir/

9

شركت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران

http://swest.tpww.ir

10

شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران

http://east.tpww.ir/

11

شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران

http://west.tpww.co.ir

12

شركت آب و فاضلاب شهرها و شهرك‌هاي غرب تهران

http://wtown.tpww.ir/

13

شركت فاضلاب تهران

http://ts.tpww.co.ir

14

شركت آب و فاضلاب شهر تهران

http://tww.tpww.co.ir

15

شركت آب و فاضلاب منطقه 1 تهران

http://t1ww.tpww.ir/

16

شركت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

http://t2ww.tpww.ir/

17

شركت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران

http://t3ww.tpww.ir/

18

شركت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران

http://t4ww.tpww.ir/

19

شركت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران

http://t5ww.tpww.ir/

20

شركت آب و فاضلاب منطقه 6 تهران

http://t6ww.tpww.ir/

21

شركت آب و فاضلاب استان البرز

http://www.abfa-alborz.ir

22

شركت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختياري

http://www.abfa-chb.ir

23

شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي

http://www.abfakhorasan.ir

24

شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي

http://www.abfankh.ir

25

شركت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبي

http://www.abfa-khj.ir

26

شركت آب و فاضلاب استان خوزستان

http://www.abfakhz.ir

27

شركت آب و فاضلاب استان زنجان

http://www.znabfa.ir

28

شركت آب و فاضلاب استان سمنان

http://www.sww.ir

29

شركت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان

http://www.abfasb.ir

30

شركت آب و فاضلاب استان فارس

http://www.abfa-fars.ir

31

شركت آب و فاضلاب استان قزوين

http://abfaqazvin.ir

32

شركت آب و فاضلاب استان قم

http://www.abfa-qom.ir

33

شركت آب و فاضلاب استان كردستان

http://www.abfa-kurdistan.ir

34

شركت آب و فاضلاب استان كرمان

http://www.abfakerman.ir

35

شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه

http://www.abfaksh.ir

36

شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد

http://www.abfa-kb.ir

37

شركت آب و فاضلاب استان گلستان

http://www.abfagolestan.ir

38

شركت آب و فاضلاب استان گيلان

http://www.abfa-guilan.ir

39

شركت آب و فاضلاب استان لرستان

http://www.abfa-lorestan.ir

40

شركت آب و فاضلاب استان مازندران

http://www.abfa-mazandaran.ir

41

شركت آب و فاضلاب استان مركزي

http://www.abfamarkazi.ir

42

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

http://www.abfahormozgan.com

43

شركت آب و فاضلاب استان همدان

http://www.hww.ir

44

شركت آب و فاضلاب استان يزد

http://www.abfayazd.com

45

شركت آب و فاضلاب اهواز

http://www.aww.co.ir

46

شركت آب و فاضلاب شيراز

http://www.abfa-shiraz.ir

47

شرکت آب و فاضلاب مشهد

http://www.abfamashhad.ir/ 

48

شركت آب و فاضلاب كاشان

http://www.abfakashan.ir

 


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت