• جمعه 19 خرداد 1402
  • پرتال در حال به روز رسانی است.

خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت

درخواست خريد انشعاب
پاسخ به استعلام
تغییر مکان وسایل اندازه گیری
جمع آوری یا ادغام انشعاب
تغییر مشخصات(نام)مشترک
تغییر قطر انشعاب
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب
تغییر واحد مسکونی
درخواست خانوار شماری
تغییر کاربری انشعاب
فروش فاضلاب
تفکیک کنتوروقرائت واحدهای فرعی
درخواست کارشناسی لوله ترکیدگی
بررسی صورتحساب
فروش آب تانکری
مشاهده آخرین بدهی
مشاهده کل صورت وضعیت
مشاهده آخرین صورتحساب
درخواست تعویض کنتور
اعلام کارکرد کنتور
صورتحساب میاندوره
آزمایش کنتور

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت