لیست اخبار

1399/09/13 11:17:27
انتصاب در آب و فاضلاب شهرستان خانميرزا
1399/09/11 12:18:06
ترميم خط انتقال آب آشاميدني روستاهاي کوهرنگ
1399/09/09 08:55:25
​ارتباط تصويري با بسيجيان
1399/09/06 09:14:36
مدير امور آب و فاضلاب اين شهرستان معرفي و منصوب شد
1399/09/04
مواظب باشيم کنتورهاي آب يخ نزند
1399/09/01 09:55:33
​راه اندازي کتابخانه در شرکت آب و فاضلاب
1399/08/27 13:03:55
بررسي وضعيت آبرساني در لردگان
1399/08/24
تقدير شرکت آب و فاضلاب از مدافعين سلامت
1399/08/21 11:29:54
تقدير امام جمعه از مدير آب و فاضلاب شهرستان بن
1399/08/19 14:30:47
حضور معاون منابع انساني و پشتيباني شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور در استان چهارمحال و بختياري
1399/08/18 13:51:42
انتصاب مدير آب و فاضلاب سورشجان و هاروني
1399/08/15 09:39:53
انتصاب مديريت آب و فاضلاب شهرستان شهرکرد
1399/08/13
انتصابات آب و فاضلاب در شهرستان بروجن
1399/08/10
پيشرفت 50 درصدر طرح آبرساني چشمه چهراز
1399/08/05 09:50:07
ارائه خدمات مطلوب آبرساني
1399/07/29 11:27:34
تقدير شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختياري از خير بروجني
1399/07/28
انتصاب مسئول امور ايثارگران شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختياري
1399/07/24 10:37:59
طرح يکپارچه‌سازي شرکت‌هاي آبفا از هدر‌رفت سرمايه‌ها جلوگيري مي‌کند
1399/07/23 09:27:09
کاهش بروکراسي اداري، بزرگ‌ترين ثمره طرح يکپارچه‌سازي شرکت‌هاي آبفا
1399/07/23 09:26:17
تفويض اختيارات لازمه موفقيت شرکت‌هاي يکپارچه آب و فاضلاب شهري و روستايي/ وجود مديريت واحد در مواقع بحران
1399/07/22 12:32:59
بهبود خدمت رساني، ثمره يکپارچه سازي آبفاي شهري و روستايي
1399/07/22 09:43:45
طرح يکپارچه‌سازي آبفاي شهري و روستايي سياستگذاري‌ها را روان‌تر مي‌کند/ حل مشکلات آبي روستائيان تسريع مي‌شود
1399/07/22 09:41:30
يک راه حل براي رفع مشکلات آب روستاييان
1399/07/21 13:47:28
سرعت‌گيري اجراي طرح‌هاي آبرساني روستايي
1399/07/21 01:32:26
حل مشکل آب‌رساني روستاها با طرح يکپارچه سازي
1399/07/21
طرح يکپارچه‌سازي شرکت‌هاي آبفا شهري و روستايي طبق قانون برنامه ششم توسعه است/ انتفاع بيشتر روستاها با اجراي اين طرح
1399/07/20 12:33:00
اسباب خير براي روستاييان با يکپارچه‌سازي آبفاي شهري و روستايي
1399/07/20
دليل تجميع شرکتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي
1399/07/20
خدمت‌رساني به روستاها همپاي شهرها خواهد شد
1399/07/19
معاونين شرکت آب وفاضلاب چهارمحال و بختياري مشخص شدند
صفحه 1 از 5  

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت