تماس با مسئولین

لیست ایمیل برخی از مسئولین و بخش های شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
 

ردیف نام بخش نام مسئول ایمیل سازمانی
1 شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری --- info[at]abfa-chb.ir
2 واحد فناوری اطلاعات مهندس سیاحیان it[at]abfa-chb.ir
3 واحد حراست مهندس قاسمی Ghasemi[at]abfa-chb.ir
4 واحد  HSE مهندس بنی هاشمی banihashemi[at]abfa-chb.ir
5 واحد  GIS مهندس دانا dana[at]abfa-chb.ir
6 واحد آمار  آقای ایزدخواه izadkhah[at]abfa-chb.ir
7 کمیته صیانت خانم جهانبازی jahanbazi[at]abfa-chb.ir
8 مسئول سایت مهندس کیوانی فر Keivanifar[at]abfa-chb.ir

 


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/06/24