اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی سال 1400:
  1. بررسی و امکان سنجی فنی و اقتصادی بکارگیری منعقدکننده های طبیعی به عنوان جایگزینی برای منعقد کننده های شیمیایی رایج در تصفیه خانه های آب (پروژه پژوهشی)
  2. بومی سازی فناوری طراحی و ساخت فیلتر شنی پیوسته با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (پروژه پژوهشی)
  3. افزایش راندمان تصفیه فاضلاب با استفاده از نانو حباب - تصفیه خانه فاضلاب سامان (پروژه پژوهشی)
  4. بررسی کارایی حذف جمعیت هتروتروف HPC توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (Tio2) در آب شرب ( پایان نامه دانشجویی)
  5. مدل سازی کیفی چاه های آب شرب در محیط GIS مورد مطالعه شهرستان شهرکرد ( پایان نامه دانشجویی)

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/07/20