انباردار جاری - طرح


- دریافت و تحویل کالاهای ورودی به انبار و ارائه رسید پس از انطباق کالا با رسید و فاکتورهای خرید و تنظیم صورتجلسه
 
- طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام، ثبت اجناس، لوازم یدکی، ابزار و ادوات واردشده و خارج‌شده از انبار در سیستم کامپیوتری و کارتهای کاردکس یا دفاتر مربوطه و کدبندی مشخصاتی که بایستی روی اموال حک شوند
 
- تهیه درخواست خرید کالا و هماهنگی با واحد بازرگانی با رعایت ضوابط
 
- صورت‌برداری سالانه از موجودی‌ها و نظارت در تحویل اموال و تهیه صورتجلسات لازم
 
- صدور و تحویل اجناس از انبار در مقابل حواله انبار و برگ درخواست
 
- مقایسه اجناس وارده و صادره با اسناد مربوطه به منظور حصول اطمینان از انطباق مشخصات آنها با کالاهای خریداری‌شده
 
- تحویل گرفتن، انبار کردن اجناس و لوازم بر اساس چیدمان کالاها
 
- مشخص‌نمودن کالاهای اسقاط و راکد و گزارش میزان کالاهای معیوب و فرسوده به سرپرست مربوطه
 
- برآورد موجودی انبار و شمارش اجناس و تهیه درخواست خرید کالاهایی که در انبار موجود نیست و برآورد کالاهای پرمصرف جهت کنترل موجودی
 
- اخذ کد اموال جهت کالاهای سرمایه‌ای به منظور ترخیص کالا از انبار
 
- نظارت بر بارگیری اجناس و کالاها و انجام مراحل کار و همکاری در شمارش و کنترل موجودی انبار
 
- تنظیم صورتجلسه روزانه جهت تحویل انبار به مسئول حفاظت
 
- همکاری و نظارت بر رعایت مقررات و موازین ایمنی، نظافت انبار و ارائه آموزشهای لازم
 
- بایگانی اسناد و مدارک مربوطه
 
- گزارش هفتگی کالاهای پرمصرف به واحدهای کنترل موجودی
 
- در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت