شرح وظایف کارشناس حقوقی


جمع‌آوری و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح، دادخواست‌ها و دفاعیه‌ها
جمع‌آوری و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آرا مشورتی در پاسخ به پرسشهای به عمل‌آمده
مراجعه به متعهدین و ظهرنویسان اسناد و بدهکاران شرکت و انجام اقدامات قانونی جهت استیفای حقوق شرکت
شرکت در جلسات دادرسی در صورت لزوم
مراجعه به دفترخانه‌های اسناد رسمی به منظور تنظیم پیش‌نویس متن قراردادها و سایر اسناد شرکت جهت نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول مربوطه
مشارکت در پیگیری موارد مربوط به استفاده غیرمجاز از شبکه آب و فاضلاب استملات اراضی و تجاوز حریم‌ها و غیره
همکاری با مدیرت‌های ذیربط سازمان در مراجعه به شهرداریها و ادارات ثبت و دوائر دولتی دیگر و کمیسیون های کار جهت اخذ مجوز ساختمان، برگ عدم خلافی، مفاصاحساب، نوسازی ثبت رسمی صورتجلسات مجامع
انجام رسیدگی و تحقیقات لازم در مورد تجاوز به اراضی و حوادثی که زیان آن متوجه شرکت می‌شود
تهیه گزارشات حقوقی لازم در مورد دعاوی آراء قراردادهای صادره و طبقه‌بندی و ثبت آنها
تفکیک عرایض و شکایات واصله و ارجاع به واحدهای ذیربط
رسیدگی و اظهارنظر در موارد حقوقی که ارجاع می‌گردد
دادن نظریات مشورتی به واحدهای مختلف شرکت
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/06/24