شرح وظایف کارشناس اسناد


نظارت بر تشکیل پرونده حفاظت پرسنلی و ایجاد بایگانی محرمانه
شناسایی تخلفات، تشکیل پرونده جرائم و رسیدگی به پرونده‌های خاص
نظارت بر انجام امور مربوط به تحقیقات و تنظیم اسناد مربوطه
انجام بررسیهای حفاظتی اسناد در صورت لزوم
نظارت بر ارزیابی اخبار واصله در خصوص صحت و سقم اخبار و ارائه نظریه بر اساس اسناد ارائه‌شده
تهیه دستورالعملهای حفاظت طبق دستورالعملهای ابلاغی از سوی دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو
تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/06/24