شرح وظایف کارشناس تحقیقات

اجرای برنامه تحقیقاتی با حضور در گروههای تحقیقاتی بر اساس دستورالعمل‌های صادره
ارتباط با مراکز تحقیقاتی و علمی مربوط، جهت تبادل اطلاعات و نیازهای صنعت
استفاده از نتایج تحقیقات در عملیات شرکت
انجام مطالعات لازم به منظور ایجاد و برقراری سیستم‌ها و روشهای مفید و موثر
اجرای فعالیتهای مربوط به اتوماتیک نمودن کارها (اتوماسیون) به منظور بهره‌وری مناسب در کارها و کاهش مصرف انرژی و سایر مواردی که در این زمینه موثر می‌باشند
ارتباط و همکاری مستمر با مرکز تحقیقات و خودکفایی صنعتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت فعال در برنامه‌های تحقیقاتی که این دفتر ارائه می‌نماید
همکاری در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی ارائه‌شده از سوی مرکز تحقیقات و خودکفایی صنعتی شرکت مهندسی
پیشنهاد موضوعات و پروژه های شناسایی‌شده به مرکز تحقیقات و خودکفایی صنعتی شرکت مهندسی
مستندسازی کلیه فعالیت‌های مرتبط با تحقیقات و ایجاد بایگانی تحقیقات یادشده به گونه‌ای که کلیه فعالیت‌ها به روز باشد و پیگیری آن به آسانی انجام شود
شرکت در دوره‌های آموزشی، سمینارها و بازدید از کارهای تحقیقاتی سایر شرکت‌ها در مقاطع زمانی مختلف به منظور ارتقاء سطح کیفی واحد تحقیقات
نظارت کامل بر جمع‌آوری استانداردهای مربوط به صنعت آب و فاضلاب با استفاده از طرح‌های اجرایی که وظیفه تامین و توزیع آب شهری را دارند
مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت
همکاری در پایبندی به نظامنامه کیفیت
بازنگری و به روزآوری سیستم مدیریت کیفیت بر اساس نیاز
در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت