شرح وظایف مدیر دفتر بودجه و بررسیهای اقتصادی

برنامه‌ریزی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و نظارت بر عملکرد برنامه
تشکیل جلسه توجیهی برای تهیه و تدوین بودجه سالیانه و شرکت در جلسات کارشناسی بودجه
اجرای دقیق و منظم برنامه‌ها و ارائه گزارشهای لازم
تهیه بودجه با نگرش برون‌سپاری و تنظیم بودجه عملیاتی و سرمایه‌ای و جاری شرکت و تهیه گزارشات عملکرد بودجه جهت ارائه
اجرای نظامنامه و دستورالعمل بودجه جهت تهیه بودجه عملیاتی با مشارکت سایر واحدها
تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط لازم در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب بودجه
تهیه و تلفیق بودجه پیشنهادی و تنظیم جدول تقسیم اعتبارات طرحها بر اساس سیاستها
اجرای بودجه واحدها و نظارت بر اجرای صحیح بودجه
تدوین شاخصها و معیارهای تدوین برنامه و بررسیهای تطبیقی و اجرای آن
ارائه راه‌حلها و پیشنهادات جهت اصلاح بودجه در موارد لزوم
نظارت بر کنترل سیکل تامین اعتبار مطابق با سرفصلهای بودجه و جمع‌بندی صورت وضعیت‌ها و کنترل عملیات
کنترل و تحلیل بودجه در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت جهت اصلاح انحراف عملکرد از بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات هزینه و درآمد و ارائه راهکار جهت به حداقل رساندن انحرافات
ایجاد بانک اطلاعاتی قیمت تمام‌شده آب بر اساس هزینه‌های بهره‌برداری
ایجاد بانک اطلاعات مالی و اقتصادی دقیق و به روز نگهداری آن
بررسی وضعیت اقتصادی و ارائه راهکار مناسب کسب درآمد و تامین مالی و ارزیابی اقتصادی فعالیتها و سرمایه‌گذاریها
تدوین روشها و سیاست‌های مالی و اقتصادی برای افزایش کارآیی
پیگیری به منظور بهره‌گیری از امکانات سایر منابع

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت