شرح وظایف کارشناس منابع انسانی

دریافت سیاستها و خط مشی‌های نیروی انسانی از مراجع و مقامات مسئول
اقدام در به روزآوری اطلاعات آماری کمی و کیفی نیروی انسانی و توزیع آنها بر اساس سیستم اطلاعات مدیریت
همکاری در تهیه و تنظیم شاخصها و استانداردها بر اساس خط مشی شرکت
برنامه‌ریزی نیروی انسانی در جهت جذب و نگهداری و انجام فعالیتهای مربوط به اخذ مجوز استخدامی
ارتباط مستمر با واحدهای مختلف به منظور بررسی نیازهای نیروی انسانی
نظارت بر حسن اجرای مراحل نیازسنجی و تامین نیروی انسانی در شرکتها
بررسی لازم در خصوص بهینه‌سازی ساختار نیروی انسانی
انجام بررسیهای لازم به منظور ترویج و بسط روابط انسانی و سازمانی مطلوب بین کارکنان جهت افزایش انگیزه کار و رضایتمندی شغلی
برنامه‌ریزی جهت تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز از طریق جذب فارغ‌التحصیلات بورسیه و نخبه دانشگاهها و امریه خدمت سربازی
بررسی و نقل و انتقال و ماموریت کارکنان در سطح شرکتها
همکاری در اجرای طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل
انجام اقدامات لازم در تهیه و تدوین گزارشات ادواری مورد نیاز
شرکت در جلسات و سمینارهای مختلف و همکاری لازم در جهت برگزاری سمینارها و دوره‌های مورد نیاز

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت