شرح وظایف اپراتور - کاربر رایانه

آشنایی با شبکه‌های کامپیوتری و نحوه استفاده از شبکه و امکانات مربوطه
انجام عملیات مربوط به ورود و انتقال و کلیه اطلاعات در کامپیوتر در نرم‌افزارهای مختلف
آشنایی با کامپیوترهای شخصی و تجهیزات و لوازم جانبی
آشنایی کامل با نرم‌افزارهای مورد استفاده
جمع‌آوری و استخراج اطلاعات بر اساس روشهای تعیین‌شده
کنترل اطلاعات با استفاده از لیستهای کامپیوتری و ترمینالها
طرح اشکالات و ارائه پیشنهادات جهت رفع آنها و ردیابی نواقص و اختلالات و تشخیص علت آنها
تهیه و ارائه گزارشات تلفیقی فعالیتهای مربوطه و انجام دادن کلیه پرینتهای لازم در حوزه معاونت
جاری نگهداشتن اطلاعات و نمودارهای آماری و تهیه آمار و نمودارهای مورد لزوم
آماده کردن دستگاهها و حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات شامل کامپیوتر و چاپگر که در اختیار وی قرار می‌گیرد
شرکت در دوره‌های آموزشی و کاربردی جهت ارتقاء دانش فنی مرتب با شغل
در صورت لزوم ایجاد سایر وظایف محوله در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت