شرح وظایف کارشناس رایانه (سخت‌افزار)

طراحی شبکه رایانه طبق مشخصات فنی مورد نیاز
طراحی و پیکربندی سخت‌افزاری از طریق نصب، راه‌اندازی، نگهداری، پشتیبانی و عیب‌یابی سخت‌افزارها و دستگاههای جانبی
پیش‌بینی و برآورد قیمت سخت‌افزار پروژه‌های رایانه‌ای یا مراکز کنترل و تهیه کلیه تجهیزات سخت‌افزاری
نصب مرکز کنترل شبکه رایانه‌ای بر اساس برنامه و نیاز شرکت
نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش کارآیی دستگاها و تعویض قطعات مورد نیاز
تهیه برنامه زمانبندی اجرای پروژه‌های رایانه‌ای شرکت
شناسایی سیستمهای معیوب شبکه‌ای و تعمیر و تعویض قطعات معیوب رایانه و تهیه مشخصات کلیه دستگاهها و تشخیص و تعیین نیازهای موجود سیستمهای کامپیوتری
بررسی و شناسایی و تامین تجهیزات سخت‌افزاری و پشتیبانی سخت‌افزاری و حفظ و نگهداری کامپیوتر و دستگاههای جانبی
بازدیدهای دوره‌ای از مجموعه سخت افزارهای مورد عمل و انجام اقدامات پیشگیرانه
انجام اقدامات لازم جهت بالابردن ظرفیت سخت افزاری و برآورد و تهیه و تنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز و انطباق خریدهای انجام‌شده با مشخصات و استانداردهای فنی
تهیه دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری دستگاهها و ارائه راهکار و پیشنهاد در زمینه بهینه سازی وضعیت موجود سخت افزاری
تامین خطوط ارتباطی مخابرات داده‌ها
نگهداری و نظارت بر کارکرد مناسب خطوط مخابرات داده ها
در اختیار قرار دادن امکانات شبکه جهت مدیران و کارشناسان و استفاده‌کنندگان مختلف ستادی
رسیدگی به صورت‌وضعیت پیمانکاران شرکت و انطباق آن با پیشرفت کار در زمینه سخت‌افزار بر اساس قرارداد

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت