شرح وظایف معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

برنامه‌ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقا بهره‌وری و مدیریت
تهیه و تنظیم خط مشی‌ها و تدوین برنامه‌های ادواری با هماهنگی سایر بخشهای شرکت و تعیین اولویت طرح‌ها و برنامه‌ها و ارائه به مدیریت عامل
تدوین روشها و سیاست‌ها، تعیین و ارزیابی سیستمهای موجود و طراحی سیستمهای جدید در راستای تحقق اهداف شرکت
جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و به‌روزآوری آمار و اطلاعات در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های شرکت
بررسی طرح‌ها و برنامه‌ها و هماهنگی با اهداف و سیاست های تعیین شده و ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفیق طرح‌ها و برنامه‌ها
تهیه و تنظیم تشکیلات کلی و تفصیلی و نظارت بر اجرای آن
برنامه‌ریزی و نیازسنجی نیروی انسانی و آموزشی به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمی کارکنان و واحدهای حوزه معاونت
بررسی ظرفیتهای مالی، امکانات اجرایی و پرسنلی به منظور انجام اولویت‌بندی‌های لازم در تدوین برنامه‌های شرکت
نظارت بر برنامه‌های اجرا‌شده و تدوین شاخصها و معیارهای ارزیابی برنامه‌ها و عملیات اجرایی و تعیین انحراف معیار در جهت تحلیل نقاط قوت و ضعف روشهای اجرایی و در نهایت پیشنهاد اصلاح عملیات اجرایی
انجام فعالیتهای مربوط به بررسی سیستمها و روشهای اجرایی و عملیاتی پیشرفته و متحدالشکل
ایجاد و راه‌اندازی سیستمهای مورد نیاز و ارتقا سیستمهای اطلاعات مدیریت، ترویج مکانیزاسیون سیستمها، تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی
همکاری در بررسی راهکارهای عملی برون‌سپاری فعالیتها
برنامه‌ریزی عملیاتی، تهیه بودجه سالانه، تدوین شاخصها و معیارهای برنامه و پیشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه‌های کاری
تدوین روشها و سیاستهای مالی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد مطلوب به منظور افزایش کارآیی فعالیتها و برنامه‌های شرکت
تجزیه و تحلیل قیمت تمام‌شده، درآمد و هزینه شرکت
تهیه و تدوین مشخصات و نتایج تحقیقات کاربردی و ایجاد زمینه لازم به منظور جذب متخصصان و کارشناسان ذیربط در انجام تحقیقات
انجام وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیته تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت