• دوشنبه 7 اسفند 1402

از لوله اصلی بقطر 75 چند انشعاب آب خانگی می توان گرفت؟

باسلام
احتراما عوامل زیادی در بار گذاری خط لوله موثر می باشند .
طول لوله ،سرعت حداقل وحداکثر ،فشار حداقل وحداکثر ،نوع کاربری انشعابات روی لوله وجمعیت که در سوال مشخص نیست به هر حال بارگذاری (تعدادانشعاب)باید بگونه ای انجام شود که در پیک مصرف فشار از 1.4اتمسفر کمتر نشود.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت