عملکرد بخش ایمنی سال ۱۳۹۳


ممیزی مربوط به گواهی OHSAS ۱۸۰۰۱
A) چک‌لیست‌های تهیه و تنظیم‌شده:
 
    ایمنی برق
    کلرزنی
    حمل و جابجایی سیلندرهای تحت فشار
    شرایط اضطراری
    جعبه کمک‌های اولیه
    ایمنی مخازن
    شناسایی خطرات
    ایمنی فاضلاب
    کپسول‌های اطفاء حریق
    حوادث شغلی
    ایمنی پیمانکاران
    بیل مکانیکی
    لودر
    تلفن‌های اضطراری
    وسایل فاظت فردی
    ایمنی رانندگان
    زلزله
    زیست محیطی
    حفاری
    و ...
 
B) اقدامات اصلاحی
C) اقدامات پیشگیرانه
D) بازنگری‌ها
 
دوره‌ها و آموزشی‌های ایمنی
با توجه به تقویم سال ۱۳۹۳ دفتر حفاظت، ایمنی و سلامت کار شرکت، تاکنون دوره‌های آموزشی به شرح ذیل برگزار گردیده و سایر دوره‌های مهم در دستور کار دفتر قرار دارند:
 
    ایمنی و حفاظت در مقابل برق
    ایمنی و حفاظت در مقابل آتش‌سوزی (اصول آتش‌نشانی)
    امداد نجات افراد دچار سانحه برق‌گرفتگی
    آموزشی - توجیهی ایمنی رابطین HSE شهرها
    آموزشی - توجیهی ایمنی بازرسین دفتر فنی
    آموزشی - توجیهی ایمنی مدیران شهرها
    آموزشی - توجیهی اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 
بازدیدهای ایمنی
 
    بازدید از تصفیه‌خانه‌های شهرهای استان
    بازدید از تاسیسات چاه‌های آب و مخازن
    بازدید از پروژه‌های عمرانی و بهره‌برداری شرکت در سطح استان
    بازدید از آزمایشگاه‌های استان
    بازدید از عملیات رفع حوادث آب و فاضلاب در سطح استان
 
خریداری لوازم حفاظت فردی پرسنل عملیاتی
 
    لباس و کفش و دستکش برق‌کاران
    روپوش و دستکش و ماسک و عینک ضداسید و باز پرسنل آزمایشگاه‌های سطح استان
    محلول سپتی سیدین جهت ضدعفونی سطوح آزمایشگاه‌های استان
    لباس و کفش و دستکش نیروهای تصفیه‌خانه فاضلاب
 
ماسک و عینک و دستکش و کفش و لباس جوشکاران کارگاه لوله‌سازی شرکت
 
 
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت