• دوشنبه 7 اسفند 1402

در صورت بروز مشکل در شبکه با چه شماره ای تماس گرفته شود؟

درصورت بروز مشکل در شبکه، در اولین مرحله باید با مرکز ١٢٢ (رسیدگی به شکایات آب و فاضلاب) تماس حاصل شود.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت