در صورت بروز مشکل در شبکه با چه شماره ای تماس گرفته شود؟

درصورت بروز مشکل در شبکه، در اولین مرحله باید با مرکز ١٢٢ (رسیدگی به شکایات آب و فاضلاب) تماس حاصل شود.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت