شرح وطایف مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

دریافت اهداف، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق و برنامه‌ریزی، سازماندهی، ایجاد هماهنگی، ابلاغ برنامه و نظارت بر اجرای آن
حصول اطمینان از آمادگی امکانات در واحدهای تحت نظارت شامل نیروی انسانی، ملزومات و سایر موارد مورد لزوم
اجرای آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای حفاظت پرسنلی، حفاظت فیزیکی، حفاظت اسناد و مدارک که پس از تصویب وزیر نیرو از سوی دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو به شرکتها ارسال می ‌شود
ارائه خدمات مشورتی مورد لزوم به مدیرعامل در زمینه های مختلف از جمله:
           الف) شناسایی عوامی ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان شرکت
             ب) شناسایی نفوذ و توطئه احتمالی عوامل بیگانه و ضدانقلاب داخلی
             ج) شناسایی عوامل فساد و سوء استفاده‌های احتمالی مالی
ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمانها و نهادهای محلی جهت انجام امور درخواستی شرکت بر اساس دستورالعملهای مصوب
بررسی و پیشنهاد مشاغل حساس و کلیدی شرکت جهت اعلام به دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو و مدیرعامل و اعلام نظر در خصوص صلاحیت کارکنان جهت تصدی مشاغل حساس به دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو و مدیرعامل
پیش‌بینی، پیشگیری و رفع بحرانها، اعتصابات و جلوگیری از بروز شایعات با هماهنگی مسئولین و مراجع ذیصلاح
اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم در مواقع بازدید مقامات عالی‌رتبه کشوری و مدیران ارشد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مشایعت آنان و نظارت و مراقبت بر تشکیل گردهمایی و جلسات و تامین امنیت آنها
رسیدگی و بررسی تخلفات احتمالی در زمینه‌های مالی، اخلاقی و تهیه پرونده و ارجاع به واحدهای ذیصلاح
اعلام نظر در خصوص صلاحیت کارکنان اعزامی به خارج از کشور به مدیرعامل و دفتر مرکزی حراست
صدور کارت شناسایی کارکنان با هماهنگی دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو
تهیه دستورالعمل‌های حفاظت از اماکن و تاسیسات برای واحدهای ذیربط و ارائه برای تایید مدیرعامل و نظارت بر حسن اجرای آن
همکاری و نظارت در تهیه، نگهداری، نقل و انتقال و مصرف مواد ناریه مورد نیاز طرحهای شرکت
مراقبت بر حسن اجرای جریان حفاظت از مناطق معین از جمله ساختمانها، تصفیه خانه‌ها، مخازن و منابع تامین آب
اقدام لازم در موارد پیشگیری از حریق، سرقت و خرابکاری یا سایر اتفاقات و حوادث مهم و تهیه گزارش امر برای مقامات مافوق
کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین، اموال و بازدیدکنندگان، وسایل نقلیه و تطبیق و مقایسه سیاهه اجناس و لوازم با اجناس ورودی و خروجی به سازمان
تهیه و دریافت سلاح، مهمات، دستگاههای بی‌سیم و نظارت بر نحوه استفاده، نگهداری و نقل و انتقال آنها با هماهنگی مدیریت و مسئولین مربوطه
سازماندهی، بازرسی و نظارت بر اجرای طرح کنترل ورود و خروج افراد و اشیاء وسایط نقلیه از تاسیسات و اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل خدمت کارکنان شرکت
طبقه‌بندی تاسیسات و حفاظت از آنها به منظور جلوگیری از هرگونه نفوذ، اخلال نظم و خرابکاری و انجام اقدامات و پیش‌بینی‌های لازم به منظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی
ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی، مراقبت‌های حفاظتی از تاسیسات و اماکن و حفاظت از اسناد طبقه‌بندی‌شده
نظارت بر گردش اسناد طبقه‌بندی شده و تشکیل بایگانی محرمانه
نظارت بر تهیه پرونده حفاظت پرسنلی برای کلیه کارکنان
درخواست وسایل و تجهیزات لازم برای کارکنان و نگهبانان
تهیه گزارش از فعالیتهای روزانه و همچنین از حوادث و اتفاقات غیرعادی
انجام سایر وظایف محوله

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/06/24