متصدی امور دفتری، بایگانی و کاربر رایانه

دریافت و ثبت مکاتبات در دفتر یا رایانه
تفکیک و توزیع مکاتبات حسب مورد
پاسخگویی به مراجعین نسبت به اقدامات انجام‌شده و پیگیری برای تسریع در اقدامات مربوطه
تایپ نامه‌ها، صورتجلسات و گزارشات و کنترل آنها و ارائه جهت امضا مدیرعامل
کنترل ضمائم نامه‌ها و مکاتبات
اقدام در جهت تکثیر بخشنامه‌ها و سوابق و ابلاغ مصوبات به واحدها
تهیه درخواست لوازم و ملزومات اداری برای واحد و توزیع بین کارکنان
تشکیل فایل و پرونده‌های مختلف بایگانی بر اساس نیازهای واحد و بایگانی مدارک و سوابق در پرونده‌های ذیربط
تنظیم دفتر راهنمای بایگانی و مراقبت در حفظ و نگهداری بایگانی
تحویل و ارائه نامه‌ها و اسناد به مسئولین ذیصلاح و پیگیری جواب نامه‌ها
همکاری در امحا اوراق و اسناد زاید

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/06/24