کارشناس مسئول آزمایشگاه

- نظارت بر انجام آزمون‌های کیفی آب و فاضلاب مطابق با استانداردهای ملی

- تحلیل نتایج آزمون‌های انجام شده و اعلام موارد عدم انطباق با استاندارد به مدیر کنترل کیفی

- ثبت و تایید نتایج آزمون‌های کیفی آب بر روی نرم‌افزار جامع کنترل کیفیت و ارسال اطلاعات

- کنترل خطای نتایج آزمون‌ها

- نظارت بر انجام نمونه‌برداری صحیح و انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه

- نیازسنجی مواد و لوازم آزمایشگاهی مورد نیاز و اعلام آن به مقام مافوق

- نیازسنجی آموزشی کارکنان آزمایشگاه

- نظارت بر انجام عملیات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

- کنترل موارد ایمنی و هشداردهنده در آزمایشگاه

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت