کارشناس تصفیه‌خانه فاضلاب

- دریافت سیاست و خط‌ مشی‌های کلی از مدیریت مافوق

- کنترل فرآیند تصفیه‌ی فاضلاب و رعایت استانداردهای بهره‌برداری و ارائه‌ی رهنمود جهت بهبود عملیات تصفیه

- تهیه‌ی گزارش از نحوه‌ی عملکرد واحدهای مختلف تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و نگهداری آنها و گزارش آن به مقام مافوق

- ارایه‌ی پیشنهاد در مورد تغییرات لازم در فرآیند یا توسعه تصفیه‌خانه و نوسازی و بازسازی تاسیسات فرسوده

- انجام بازدیدهای دوره‌ای از نحوه‌ی عملکرد تصفیه‌خانه برای رعایت استانداردهای تعریف‌شده، بررسی صحت عمل تجهیزات و دستگاهها، ابزارهای اندازه‌گیری و کارکرد پرسنل

- هماهنگی برای انجام عملیات نگهداری و تعمیرات دوره‌ای و ارائه‌ی گزارش از نواقص و خرابی‌های احتمالی

- اعمال کنترل‌های لازم به منظور جلوگیری از ورود خسارت به تاسیسات تصفیه‌خانه

- نظارت بر رعایت قوانین و مقررات ایمنی حین انجام کار

- همکاری در بررسی میزان انرژی مصرف‌شده در مراحل مختلف تصفیه

- کنترل مواد مصرفی در فرآیند تصفیه‌ی فاضلاب و هضم لجن

- همکاری در تحویل پسآب به شرکت‌های آب منطقه‌ای بر اساس قرارداد همسان

- همکاری در راهبری عملیات تصفیه و دفع لجن

- درخواست لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز

- کنترل کمی و کیفی ورودی و خروجی هر واحد تصفیه‌خانه

- شناسایی علل مشکلات پیش آمده (شامل مشکلات ایجاد اختلال در فرآیند) در تصفیه‌خانه و ارایه‌ی گزارش مشکلات به مقام مافوق

- هماهنگی عملیات بهره‌برداری از تصفیه‌خانه

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت