کارشناس مسئول بهره‌برداری از تاسیسات جمع‌آوری و انتقال

- دریافت سیاست و خط مشی‌های کلی از مدیریت مافوق

- تهیه و تنظیم برنامه‌ی بازدیدهای دوره‌ای تاسیسات جمع‌آوری و انتقال فاضلاب

- تهیه‌ی شناسنامه کامل تاسیسات جمع‌آوری و ایستگاههای پمپاژ شبکه فاضلاب (شامل انشعابات فاضلاب غیرخانگی)

- انجام بازرسی‌های لازم بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی جهت تشخیص وضعیت، نگهداری و ایمنی تاسیسات جمع‌آوری و انتقال فاضلاب (شامل شناسایی و مستندسازی منابع تولید فاضلاب‌های غیرخانگی و پایش کمی و کیفی آنها)

- مشخص نمودن نقاط بحرانی تاسیسات، دستگاهها و ابزارهای اندازه‌گیری و اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم برای برطرف نمودن شرایط بحرانی

- انجام اصلاحات و تعمیرات جزیی و کلی تجهیزات و شبکه‌های تحت پوشش به منظور افزایش راندمان و کارآیی و کاهش هزینه‌ها

- تدوین برنامه‌ی راهبری و نگهداری تاسیسات با هدف ایجاد آمادگی برای مقابله با حوادث و اتفاقات

- نظارت بر نحوه‌ی عملکرد اکیپ‌های بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه‌ی جمع‌آوری و انتقال فاضلاب

- ارائه‌ی دستورالعمل‌های لازم و دستور کار به مسئولین شبکه

- بررسی و کنترل مداوم در رعایت استانداردها و دستورالعمل‌ها در بخش‌های مختلف به منظور عملکرد صحیح تجهیزات، دستگاهها و پرسنل بهره‌بردار

- نظارت بر مسایل ایمنی و بهداشت شغلی افراد تحت سرپرستی و رعایت قوانین و مقررات ایمنی در کارگاههای عملیاتی

- نظارت بر اجرای برنامه‌ی شست و شوی شبکه‌های فاضلاب

- نظارت بر عملیات ویدئومتری شبکه‌های فاضلاب و تهیه‌ی نقشه‌ی وضعیت شبکه

- پیگیری برای تهیه‌ی نقشه‌های دیجیتال و GIS شبکه

- تهیه و تنظیم گزارشات روزانه، ماهانه و سالانه و تنظیم برنامه‌های سرویس و تعمیرات با مشارکت مدیر مافوق

 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت