شرح وظایف کارشناس مالی

 
 
بررسی سپرده‌ها و تطبیق حسابهای بانکی
تعیین مدت حسابهای دریافتی، پیگیری در مورد واریز بدهی مشتریان و بررسی روش حذف حسابهای غیرقابل وصول
حضور در شمارش موجودی انبار در پایان سال و شمارش عینی در عرض سال
بررسی اسناد خرید و نیز بررسی اسناد مالی ضایعات و اسقاط
بررسی اقلامی که هزینه‌های سرمایه‌ای را تشکیل می‌دهند و بررسی کفایت نرخ‌های استهلاک و صحت عملیات برکناری اسقاط
بررسی صحت توزیع هزینه‌های حقوق و دستمزد، بررسی وجود مجوز در صورت هرگونه تغییر در حقوق و دستمزد و کنترل لیست‌های حقوق پرداخت‌شده
بررسی ترازها و کلیه اقلام وارده در دفاتر از نظر کامل بودن و صحت آنها و بررسی مجوز ثبت دفاتر روزنامه، کل و معین
بررسی عملیات اجرایی در کلیه سطوح شرکت
تهیه گزارشات لازم

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/06/24