دستورالعمل های واحد ایمنی

 

 ردیف

نام دستورالعمل

دریافت/ مشاهده

حجم (KB)

۱

ایمنی وسایل برقی خانگی

دریافت/ مشاهده

۲۲۵

۲

آیین‌نامه اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلرزنی در تصفیه آب آشامیدنی

دریافت/ مشاهده 

 ۳۹۴

 ۳

آیین‌نامه ایمنی در آزمایشگاه

دریافت/ مشاهده 

۹۹

 ۴

آیین‌نامه ایمنی دستگاه‌های مخلوط کن و همزن در کارگاهها

دریافت/ مشاهده 

۲۹۳

۵

آیین‌نامه ایمنی اتصال به زمین (ارتینگ)

دریافت/ مشاهده 

۱۵۷۸

 ۶

آینن‌نامه ایمنی ساختمان کارگاه‌ها

دریافت/ مشاهده 

۱۰۵۹

 ۷

آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع

دریافت/ مشاهده 

۳۶۸۰

 ۸

آیین‌نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق‌دار

دریافت/ مشاهده 

۱۳۷

 ۹

آیین‌نامه ایمنی ماشین‌افزار

دریافت/ مشاهده 

۳۶۲

 ۱۰

آیین‌نامه ایمنی ماشین‌های لیفتراک

دریافت/ مشاهده 

۲۵۳

 ۱۱

آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با آتش‌سوزی در کارگاه‌ها

دریافت/ مشاهده  

 ۱۲۶

 ۱۲

آیین‌نامه حفاظت حمل و نقل، ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع

دریافت/ مشاهده  

۱۹۳

 ۱۳

آیین‌نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو

دریافت/ مشاهده  

۱۲۷

 ۱۴

آیین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها

دریافت/ مشاهده  

۴۱۲

 ۱۵

آیین‌نامه حفاظتی حمل بار دستی

دریافت/ مشاهده  

۲۴۲

 ۱۶

آیین‌نامه حفاظتی در کارگاه‌های ساختمانی

دریافت/ مشاهده  

۲۷۴

 ۱۷

آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی

دریافت/ مشاهده  

۳۳۸

 ۱۸

آیین‌نامه حفاظتی ماشین‌های سنگ‌زنی

دریافت/ مشاهده  

۲۸۰

۱۹

آیین‌نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

دریافت/ مشاهده  

۲۵۱

 ۲۰

آیین‌نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ‌های آب گرم

دریافت/ مشاهده  

۲۰۴

۲۱

آیین‌نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجایی کردن مواد و اشیاء در کارگاه‌ها

دریافت/ مشاهده  

۲۳۲

۲۲

آیین‌نامه علائم در کارگاه‌ها

دریافت/ مشاهده  

۱۰۴۵

 ۲۳

آیین‌نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه‌های وسایل نقلیه

دریافت/ مشاهده  

۲۵۶

۲۴

آیین‌نامه و مقررات ایمنی کار روی خطوط برق‌دار

دریافت/ مشاهده   

۲۲۸

۲۵

آیین‌نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یون‌ساز

دریافت/ مشاهده   

۲۲۳

 ۲۶

آیین‌نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه‌های دستی

دریافت/ مشاهده   

۱۰۷

۲۷

آیین‌نامه کار جابجایی ایمن سیلندر گاز

دریافت/ مشاهده   

۳۷۴

 ۲۸

آیین‌نامه ایمنی انبارها

دریافت/ مشاهده   

۵۶

۲۹

آیین‌نامه ایمنی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب

دریافت/ مشاهده   

۱۰۰

 ۳۰

آیین‌نامه ایمنی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب

دریافت/ مشاهده   

۲۷۳

 ۳۱

آیین‌نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

دریافت/ مشاهده   

۴۵۲

 ۳۲

 آیین‌نامه ایمنی مخازن آب و استخرها

دریافت/ مشاهده   

۴۴۲

 ۳۳

آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با آتش‌سوزی در کارگاه‌ها

دریافت/ مشاهده   

۲۰۸

 ۳۴

آیین‌نامه حفاظت ایمنی در آزمایشگاه‌ها

دریافت/ مشاهده   

۱۸۸

 ۳۵

آیین‌نامه حفاظت حمل و نقل، ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع

دریافت/ مشاهده   

۳۱۶

 ۳۶

آیین‌نامه حفاظت تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه‌ها

دریافت/ مشاهده   

۴۹۸

۳۷

آیین‌نامه حفاظتی حمل بار دستی

دریافت/ مشاهده   

۳۱۴

 ۳۸

آیین‌نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

دریافت/ مشاهده   

۳۲۳

۳۹

آیین‌نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجاکردن مواد و اشیا در کارگاه‌ها

دریافت/ مشاهده   

۳۲۲

۴۰

آیین‌نامه اتصال زمین (ارتینگ)

دریافت/ مشاهده   

۱۶۲۴

۴۱

آیین‌نامه علائم ایمنی در کارگاه‌ها

دریافت/ مشاهده   

۱۱۳۱

۴۲

آیین‌نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه‌های دستی

دریافت/ مشاهده   

۱۹۷

 ۴۳

آیین‌نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه‌ها

دریافت/ مشاهده   

۲۶۰

 ۴۴

آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی

دریافت/ مشاهده   

۲۲۶

 ۴۵

آیین‌نامه حفاظتی کارهای ساختمانی

دریافت/ مشاهده   

۳۶۲

۴۶

پایپوش - وسایل حفاظت شخصی

دریافت/ مشاهده   

۹۵۰

۴۷

تجهیزات حفاظتی - البسه ایمنی - لباس جوشکاری و فرآیندهای مشابه

دریافت/ مشاهده   

۵۵۰

۴۸

تجهیزات حفاظتی - البسه ایمنی - نیازمندی‌های عمومی

دریافت/ مشاهده   

۷۵۳

 ۴۹

دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژه‌های آب و فاضلاب شهری

دریافت/ مشاهده   

۱۷۵۷

۵۰

دستورالعمل ایمنی حفاری و گودبرداری

دریافت/ مشاهده   

۱۶۲۲

۵۱

دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی

دریافت/ مشاهده   

۱۲۳۷

۵۲

دستورالعمل طراحی و ایمنی در آزمایشگاه‌های آب

دریافت/ مشاهده   

۱۵۱۴

 ۵۳

ذخیره‌سازی و حمل و نقل گاز کلر

دریافت/ مشاهده   

۷۵۲

۵۴

روش‌های آزمون دستکش‌های لاستیکی برای مصارف الکتریکی

دریافت/ مشاهده   

۷۷۹

 ۵۵

علائم ایمنی در کارگاه‌ها

دریافت/ مشاهده   

۵۵

۵۶

مقررات ملی ساختمان ایران (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)

دریافت/ مشاهده   

۳۸۹

۵۷

نشریه ۳۰۳

دریافت/ مشاهده   

۱۴۲۹

۵۸

ویژگی‌های کلاه ایمنی برای کارهای سبک

دریافت/ مشاهده   

۱۴۰۷

 ۵۹

ویژگی‌های وسایل ایمنی برای حفاظت چشم، چهره و گردن در مقابل تشعشع حاصل از جوشکاری و عملیات مشابه

دریافت/ مشاهده   

۵۱۹


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت