7 مجتمع آبرساني روستايي در حال اجراست

کد خبر: 10410 تاریخ انتشار: 1400/07/20 08:58:01
نمایش: 34
اخبار
به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختياري معاون نظارت بر بهره برداري و توسعه آب اين شرکت گفت: در حال اجراي 7 مجتمع آبرساني روستايي هستيم.
آقاي مراد محمودي که به مناسبت روز روستا گزارش داد افزود: تامين آب شرب جامعه روستايي استان چهارمحال و بختياري از 243 منبع تامين مي شود که شامل 168 حلقه چاه ، 58 دهنه چشمه ، 7 رشته قنات و 10 مورد برداشت از آبهاي سطحي هست.

مهندس محمودي گفت: افتخار سقايي 87/87 درصد از روستائيان شريف هم استاني در 632 روستاي استان چهارمحال و بختياري بر عهده ماست که اميدواريم با لطف و عنايت خداوند متعال بتوانيم اين وظيفه را به خوبي انجام دهيم.
     وي افزود: آب استحصال شده از منابع ذکر شده با 1847 کيلومتر خط انتقال به 430 مخزن ذخيره با حجم 96350 متر مکعب منتقل و ذخيره مي شود تا پس از گندزدايي در راستاي تامين آب سالم عزيزان ساکن در مناطق روستايي استان از طريق 3432 کيلومتر شبکه توزيع در دسترس اين عزيزان قرار گيرد.
  نامبرده از سال زراعي گذشته به عنوان کم بارش ترين سال در 50 سال گذشته نام برد و گفت: آبرساني سيار به 100 روستا که به صورت روزانه در حال افزايش هستند لزوم مديريت مصرف و صرفه جويي در مصرف اين ماده بدون جايگزين را بيش از پيش نموده که اميدواريم با همراهي مردم هم چون گذشته نتيجه بخش باشد.
معاون نظارت بر بهره برداري و توسعه آب شرکت آبفا از اصلاح 40 کيلومتر از شبکه فرسوده آب در جهت جلوگيري از هدر رفت آب ، حفر و تجهيز 25 حلقه چاه و اجراي 9 کيلومتر خط انتقال جهت تامين آب آشاميدني روستائيان خبر داد.
مهندس محمودي در پايان گفت: با اعتبار مصوب 265 ميليارد توماني شامل 30 ميليارد تومان از اعتبارات ملي 50 ميليارد تومان از اعتبارات استاني و 185 ميليارد تومان از اعتبارات محروميت زدايي در حال اجراي 7 مجتمع آبرساني روستايي و 19 پروژه تامين آب تک روستايي هستيم که اميدواريم با تخصيص به موقع اعتبارات بتوانيم پروژه هاي مذکور را به سر انجام برسانيم.
         روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختياري

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/07/20