به منظور توسعه و تداوم مشارکت صنعت و مراکز علمي پژوهشي صورت پذيرفت:

تبادل تفاهم نامه همکاري مشترک شرکت آب و فاضلاب و دانشگاه علوم پزشکي

کد خبر: 10391 تاریخ انتشار: 1400/03/17 10:07:44
نمایش: 163
اخبار
به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختياري تفاهم نامه همکاري مشترک بين شرکت آبفاي استان و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهرکرد امضاء شد.
      بنا بر اين گزارش به منظور توسعه و تداوم مشارکت صنعت و مراکز علمي پژوهشي ، تفاهم نامه همکاري ميان شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال وبختياري و دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد به امضاي مسئولين رسيد.

     قابل ذکر است اين تفاهم نامه به منظور استفاده مطلوب از ظرفيت ها و توانايي هاي موجود در دو مجموعه ، در جلسه اي با حضور مسئولين و نمايندگان مرتبط دو طرف برگزار گرديد.
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال وبختياري هدف اصلي تبادل اين تفاهم نامه را بهره گيري مطلوب از توانمندي ها ، تجارب و ظرفيت هاي پژوهشي و علمي طرفين عنوان کرد.
دکتر احمد رضا محمدي گفت: پيشبرد وتقويت پژوهش هاي مرتبط با صنعت آب و فاضلاب در سطح ملي ، منطقه اي و بين المللي و توسعه ارتباطات علمي ، پژوهشي و آموزشيدر جهت تبادل اطلاعات علمي ، فني و پژوهشي مرتبط با صنعت آب و فاضلاب همواره مد نظر اين شرکت بوده است.
دکترمحمدي اظهار اميدواري کرد با اجراي صحيح اين تفاهم نامه و انسجام بيشتر ارتباط علمي و پژوهشي شرکت آب و فاضلاب استان و دانشگاه علوم پزشکي شاهد موفقيت هاي روزافزون هر دو مجموعه باشيم و گام هاي موثرتري در جهت شکوفايي و بالندگي اين مجموعه ها برداريم.
وي افزود: امضاي تفاهم نامه بين شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال وبختياري و دانشگاه علوم پزشکي در جهت رفع نيازهاي دو دستگاه در محورهاي خدمات آموزشي ، پژوهشي و . . . انجام شده که اميدواريم براي ارائه خدمات بهتر به مردم شريف در بخش سلامت آب و بهداشت فاضلاب بتوانيم گامهاي موثري برداريم.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد هم در اين جلسه گفت: مديران اگر علمي و دانشگاهي باشند بهتر عمل مي کنند چرا که اين گونه مديران بر اساس خرد جمعي عمل مي کنند.
   دکتر شيراني افزود: قسمت عمده سلامت مردم به دو مولفه ي غذا که مهمترين قسمت تشکيل دهنده آن آب سالم است و بهداشت محيط که به جمع آوري ، تصفيه ودفع صحيح پساب فاضلاب بر مي گردد وابسته است.
          روابط عمومي شرکت آب و فاضلاب روستايي استان چهارمحال و بختياري

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/06/24