هیئت مدیره

 
هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: احمدرضا محمدی

سمت: مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

تلفن تماس: ۳۳۳۳۵۰۳۲-۰۳۸

هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: نبی‌الله پورعبدالله

سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

تلفن تماس: ۳۳۳۳۸۶۱۰-۰۳۸
هیات مدیره
نام و نام خانوادگی: زهرا غلامی

سمت: عضو علی‌البدل هیات مدیره

تلفن تماس: ۳۳۳۳۴۰۴۴-۰۳۸
هیات مدیره
نام و نام خانوادگی: سیدحمید طباطبایی

سمت: دبیر هیات مدیره

تلفن تماس: ۳۳۳۳۴۰۴۴-۰۳۸

نام و نام خانوادگی: مسعود ترابیان

سمت: عضو اصلی هیات مدیره

تلفن تماس: ۳۳۳۳۴۰۴۴-۰۳۸
   

 


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/04/14