• دوشنبه 4 تیر 1403

منشور اخلاقی


منشور اخلاقی
ما اعتقاد داریم که:
خدمات ما موجب غنا و تعالی زندگی مردم می‌شود و روابط بین ما و مردم را تقویت می‌نماید.
کلید رمز موفقیت شرکت در رضایت ارباب رجوع است. ما در هنگام ارائه خدمت به این ویژگی پایبندیم.
اعضا شرکت به عنوان ارزشمندترین منابع به حساب می‌آیند، لذا تردیدی در اثرگذاری پندار، رفتار و کردار آنها در همه مراجعین نداریم.
مطمئنا موفقیت مادی شرکت مورد توجه است ولی ما آن را وسیله‌ای برای تامین هدفی گسترده‌تر که ارائه خدمت مناسب می‌باشد، می‌دانیم.
ما همواره با حفظ هویت خود، ارزشهای ذیل را که منبع هدایت ما در ارائه خدمات خداپسندانه به ارباب رجوع می‌شود را فراموش نخواهیم کرد:
در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبندیم.
نظم، آراستگی، وقت‌شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود می‌دانیم.
فرهنگ پاسخ‌گو بودن در مقابل ارباب رجوع را از بسترهای تعالی خود و شرکت می‌دانیم.
رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را رمز بقا شرکت تلقی می‌کنیم.
این باورها و ارزش‌های اخلاقی تعیین‌کننده نوع رابطه‌ای است که ما با ارباب رجوع برقرار می‌کنیم

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت