• دوشنبه 4 تیر 1403

تاریخچه


بسمه‌تعالی
تاریخچه تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب
در سال ۱۳۴۲ لایحـه قانونی راجع به تأسیس وزارت آب و برق به تصویب رسیـد به‌موجب این قانون تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به تأمین آب و انتقال آن به مراکز عمده مصرف و نظارت بر نحوه جاری ساختن فاضلاب شهـرها و واحدهای صنعتی به عهده وزارت آب و برق قرار گرفت.
در سال۱۳۵۳ قانون تأسیس وزارت نیرو به تصویب رسید.در سال۱۳۵۴قانون تشکیل شرکت‌های تأمین و توزیع آب و تأسیسات فاضلاب شهــرها از تصویب مجلس گذشت به‌موجب این قانـون شرکت‌های منطقه‌ای تابع وزارت نیرو موظف شدند برای بهره‌برداری از شبکه توزیع آب و احداث تأسیسات فاضلاب شهرها شرکت‌هایی را راسـا یا با مشارکت شهرداری‌ها و بخش خصوصی ایجاد نماید.
سپس به‌موجب لایحـــه قانونی راجع به تغییــرات وظائف وزارت نیرو اداره امور آب مشروب شهرها به عهده استانداری و یا شرکت‌های مربوطه محول گردید.
در سال ۱۳۶۱قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسیــد که به‌موجب تبصره ۲ ماده۲۱ این قانون تقسیم توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکت‌های مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری که باید تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداری‌ها باشند محول گردید که این قانون هیچ‌گاه عملی نشد تا اینکه لایحــه قانونی تشکیـل شرکت‌های آب و فاضلاب در سال ۱۳۶۶تهیه شد که به‌موجب آن شرکت‌های آب منطقه‌ای تابع وزارت نیرو مبادرت به تشکــیل شرکت‌های مستقلـی بنام شرکت آب و فاضلاب نمودند و شهرداری‌ها و بخش خصوصی نیز توانستند در آن مشارکت کنند.این لایحه نیز با اینکه در مجلس مطرح وکلیــات آن به تصویب رسید با در خواست وزارت نیـرو بلا اقدام ماند .نهــایتــا‏‎ طرح تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب در سال۱۳۶۸به مجلس تقدیم که در تاریخ ۱۱/۱۰/۶۹ به تصویب نهایی رسید
********************************************************************************************
تاریخچه آب و فاضلاب شهرکرد
قبل از سال ۵۰ تامین آب شهرکرد قسمتی از وظایف شهرداری هاوبا تامین اعتبار از طریق فرمانداریهاوبعضااز طریق مرکز بهداشت وقت انجام می شد از سال ۵۰ به بعد با گسترش تدریجی شهر، واحدی در شهـرداری شهرکرد برای تامین آب ورسیدگی به مشکلات بوجود آمد وسپس از شهرداری منتزع و آب و فاضلاب شهـرکرد تشکیل شد.ولی همچنان زیر مجموعه شهرداری محسوب میگردید و کلیه کارکنان آن به استنــاد ماده ۸۲ قانون شهرداری‌ها استخدام میگردیده اند.
در سال ۵۸ تعدادی از کارکنان که دارای شرایط خاص بوده اندبه استخدام رسمی وزارت کشور تبــدیل وضعیت داده و تا سال ۶۹ بدون اساسنامه و تشکیلات تفصیلی با زیر پوشش گرفتن۷ شهر شامل(شهرکـرد- فرخشهرـ هفشجان ـ لردگان ـ جونقان ـ فارسان و بروجن )نسبت به خدمات رسانی در بخش آب انجـام وظیفه می نموده اند. تا اینکه در تاریخ ۲۷/۶/۶۹اساسنامه سازمان آب و فاضلاب استان پس از تایید مجمـع عمومی که متشکل از:
۱-استاندار بعنوان قائم مقام شورای شهرهای تابعه وریاست مجمع عمومی
۲-نماینده شورای استان
۳-نماینده وزارت نیرو
۴-رئیس دفتر فنی استانداری
۵-مدیر عامل سازمان بهداری استان
۶-رئیس سازمان برنامه و بود جه استان
۷-مدیر کل مسکن و شهر سازی استان
۸-شهرداران شهرهای تحت پوشش
بوده است .به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده وبرای اجرا ابلاغ گردید.
همزمان با تصویب اساسـنامه،چارت تشکیلاتی سازمان آب و فاضلاب به تصویب مجمع در بخش کارمنـدی و کارگری رسیده و از این پس کلیه کارکنان در پستهای مصوب تخصیص یافتند. قابل ذکر است تا قبل  از تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب شهری در کل سازمان آب و فاضلاب تنها یک نفر کارشناس شیمی و یک نفر کاردان فنی وجود داشته و مابقی دیپلم و زیر دیپلم در پستهای خدماتی انجام وظیفه می نموده اند
********************************************************************************************
تشکیل شرکت های آب و فاضلاب
 
بااستناد به ماده۱ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۶۹ و با تلاش وپیگیری های انجام شده توسط مدیریت و پرسنل،شرکتی تحت عنوان شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص)بعنوان اولین شرکت در کشور در تاریخ ۱۸/۶/۷۰ تحت شماره ۱۵۰۸ به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نمود.که اساسنامه این شرکت در تاریخ۵/۴/۷۰به تصویب مجمع عمومی و موسسین شرکت مشتمل بر ۴فصل و۲۹ ماده و تبصره رسید.
موضوع و هدف شرکت
ایجاد تأسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تأسیسات مرتبط باجمع‌آوری ؛انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره برداری از تأسیسات تامین و تقسیم و توزیع آب شهری و تأسیسات مربـوط به جمع‌آوری و انتــقال فاضلاب به عهده شرکت خواهد بود.
سرمایه شرکت
معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال که به ۱۰۰۰سهم با نام ۱۰۰۰۰ ریالی تقسیم شده است:
۱- ۴۵۰ سهم شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
۲- ۴۹۰ سهم شهرداریهای استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد ۹۰ سهم - بروجن۸۰ سهم - فارسان۵۰ سهم- لردگان۳۰ سهم- اردل۲۰ سهم- فرخشهر۵۰ سهم- جونقان۳۰ سهم- هفشجان۳۰ سهم- فرادنبه۲۵ سهم- بلداجی ۲۰ سهم- سامان ۲۵ سهم- بن۲۰ سهم- سورشجان۱۰سهم- شلمزار۱۰ سهم)
۳-۶۰  سهم شرکت سرمایه گذاری نیرو
 ارکان
الف)مجمع عمومی(مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور- دو نفر با انتخاب استاندار به نمایندگی از سهام شهرداریهای  استان و نماینده شرکت سرمایه گذاری نیرو)                 
ب)هیات مدیره(مرکب از سه نفرعضو اصلی: مدیر عامل شرکت- یک نفر به عنوان سهام شهرداریــهای استان یک نفر با پیشنهاد اعضای هیئت مدیره با ابلاغ توسط نماینده ریاست مجمع عمومی و دو نفر عضو علی البدل)
ج)مدیر عامل(بالاترین مقام اجرایی شرکت و مجری مصوبات هیات مدیره)
د) بازرس
تذکر: با عنایت صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام منتهی به سال ۲۹/۱۲/۸۱ موضوع اصلاح بند۶و۹اساسنامه؛سرمایه شرکت به شرح زیر اصلاح گردیده است؛۴۵۰سهم شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور-۴۹۰ سهم شهرداریهای استان و ۶۰ سهم سرمایه گذاری نیرو.
در ضمن اعضای مجمع عمومی به شرح زیر اصلاح گردیده است:
رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور – دو نفر با انتخاب استاندار به نمایندگی از سهام شهرداری های استان و یک نفر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نیرو
لازم به ذکر است پس از تصویب و تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب شهری در تاریخ۱۱/۱۰/۶۹ برای اولین بار نمودار تشکیلات تفصیلی شرکت‌های آب و فاضلاب در سال ۷۳ به تصویب مجامع عمومی رسیده و در شرکتــها به اجراگذاشته شد که این مهم باعث شد تا شرکتها بتوانند نسبت به جذب و نگهداری نیروهای تخصصی اقدام نمایند و از این تاریخ به بعد گام مهمی در برنامه ریزی های بلند مدت با اتکال به خداوند متعال و تخصص نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی برداشته شود.
در این راستا و با توجه به چالشهای موجود در عصر صنعت آب و فاضلاب کشور و تنگناهای خاصی که از رشد فزاینده جامعه شهری در رابطه با فرایند توزیع آب شهری وجود داشت مجددا تـشـکیلات تفصـیـلی بازنگری و شرکت‌های آب و فاضلاب را بر اساس تعداد مشترکین درجه بندی و سپس شهرهای زیر پوشـش را نیز بهمین روش درجه بندی نموده و چارت تشکیلاتی اصلاح شده را در تاریخ ۲۵/۱۲/۷۸برای اجـرا به شرکتها ابلاغ نموده که تصویر آن به پیوست میباشد
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت