شرح وظایف کارشناس بررسیهای اقتصادی

دریافت دستورالعمل و مقررات مربوط به فعالیتها و مسئولیتها از مراجع و مقامات مسئول
انجام بررسیهای اقتصادی و ارائه راههای مناسب درآمد و ارزیابی اقتصادی فعالیت‌های جاری
تهیه گزارشهای اقتصادی از بهره‌برداری طرحها و تشخیص ارزش عوامل موثر در بهره‌برداری
تدوین شاخصها و معیارهای تدوین برنامه و بررسیهای تطبیقی و اجرای آنها
تهیه گزارشات تحلیلی و مقایسه‌ای از هزینه عملیات، پروژه‌ها، طرحهای مختلف و تجزیه و تحلیل قیمت تمام‌شده برای برآورد هزینه پروژه‌ها
بررسی قیمت تمام‌شده آب مصرفی، هزینه دفع فاضلاب، حق انشعاب آب و فاضلاب و دیگر خدمات شرکت و ارائه گزارش لازم به مدیر مربوطه به منظور تجزیه و تحلیل لازم جهت تعدیل قیمت تمام‌شده و اصلاح تعرفه‌ها
بررسی دقیق فعالیت‌های اقتصادی شرکت به ویژه فعالیت‌های مناطق تحت پوشش و فعالیت‌هایی که جنبه اقتصادی داشته و جمع‌آوری اطلاعات از این فعالیت‌ها بمنظور حذف فعالیت‌هایی که از نظر اقتصادی زیان‌ده بوده و ارائه گزارش تحلیلی از بررسی‌های انجام شده به مدیر مربوطه
استفاده از تکنیک‌های پیشرفته ریاضی و آماری و ارزشیابی راه‌حلهای بدست آمده

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت