عملکرد واحد بهداشت

عملکرد بخش بهداشت سال 1393
اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور
عوامل محیطی در شرایطی که خارج از حد استاندارد باشند، بر سلامت انسان تاثیر می‌گذارند. در این راستا از عوامل زیان‌آور محیط کار شرکت اعم از اداره و تصفیه‌خانه اندازه‌گیری به عمل آمد و اقدامات لازم جهت کاهش و کنترل عوامل در زیر حد استاندارد انجام پذیرفت:
 
    عوامل فیزیکی (نور، صدا، ارتعاش و ...)
    عوامل شیمیایی
    عوامل ارگونومیکی
    عوامل بیولوژیکی
 
معاینات ادواری
 
    انجام معاینات سالیانه پرسنل شرکت در سطح استان
    انجام آزمایش خون و تعیین CBC، UA و ...
    انجام ادیومتری
 
کارت سلامت پرسنل خدمات
پرسنل خدمات (مهماندار) شرکت با معرفی به مرکز بهداشت شهرستان و پس از انجام معاینات و آزمایش‌های لازم کارت سلامت و بهداشت خود را دریافت نمودند.
واکسیناسیون
با همکاری مرکز خدمات بهداشتی و درمانی استان کلیه پرسنل شاغل در تصفیه‌خانه‌های استان در مقابل باکتری کزاز و دیفتری واکسینه شدند.
آموزش‌های بهداشتی
 
    دوره بازآموزی کمک‌های اولیه و CPR رابطین HSE
    اصول بهداشت عمومی پرسنل خدمات
    مانور امداد نجات افراد دچار برق‌گرفتگی
 
بازدیدهای بهداشتی
 
    بازدید انبار
    بازدید ساختمان‌های اداری
    بازدید بهداشتی آشپزخانه‌ها
    بازدید سرویس‌های بهداشتی
    نظافت عمومی
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت