کارشناس مسئول بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

- دریافت سیاست و خط مشی‌های کلی از مدیریت مافوق

- نظارت بر تدوین و تایید دستورالعمل‌های بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و راهنمایی بهره‌برداران برای به کارگیری آن

- کنترل فرآیند تصفیه‌ی فاضلاب و رعایت استانداردهای بهره‌برداری و ارائه‌ی رهنمود جهت بهبود عملیات تصفیه

- تهیه‌ی گزارش از نحوه‌ی عملکرد واحدهای مختلف تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و نگهداری آنها

- ارائه‌ پیشنهاد در مورد تغییرات لازم در فرآیند یا توسعه تصفیه‌خانه و نوسازی و بازسازی تاسیسات فرسوده

- انجام بازدیدهای دوره‌ای از نحوه‌ی عملکرد تصفیه‌خانه برای رعایت استانداردهای تعریف‌شده، بررسی صحت عمل تجهیزات و دستگاهها، ابزارهای اندازه‌گیری و کارکرد پرسنل

- نظارت بر عملیات نگهداری و تعمیرات دوره‌ای و ارائه‌ی گزارش از نواقص و خرابی‌های احتمالی

- اعمال کنترل‌های لازم به منظور جلوگیری از ورود خسارت به تاسیسات تصفیه‌خانه

- نظارت بر رعایت قوانین و مقررات ایمنی حین کار

- بررسی میزان انرژی مصرف‌شده در مراحل مختلف تصفیه

- کنترل مواد مصرفی در فرآیند تصفیه‌ی فاضلاب و هضم لجن

- نظارت بر تحویل پسآب به شرکت‌های آب منطقه‌ای بر اساس قرارداد همسان

- نظارت بر راهبری عملیات تصفیه و دفع لجن

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت