کارشناس شبکه فاضلاب

- دریافت سیاست و خط مشی‌های کلی از مدیریت مافوق

- انجام بازدیدهای دوره‌ای از تاسیسات جمع‌آوری و انتقال فاضلاب

- همکاری در تهیه‌ی شناسنامه کامل تاسیسات جمع‌آوری و ایستگاههای پمپاژ شبکه‌ی فاضلاب (شامل انشعابات فاضلاب غیرخانگی)

- انجام بازرسی‌های لازم بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی جهت تشخیص وضعیت، نگهداری و ایمنی تاسیسات جمع‌آوری و انتقال فاضلاب (شامل شناسایی و مستندسازی منابع تولید فاضلاب‌های غیرخانگی و پایش کمی و کیفی آنها)

- همکاری در مشخص نمودن نقاط بحرانی تاسیسات، دستگاهها و ابزارهای اندازه‌گیری و اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم برای برطرف نمودن شرایط بحرانی

- انجام اصلاحات و تعمیرات جزیی و کلی تجهیزات و شبکه‌های تحت پوشش به منظور افزایش راندمان و کارآیی و کاهش هزینه‌ها

- همکاری با واحد حوادث و اتفاقات شبکه

- تهیه برنامه‌ی راهبری و نگهداری تاسیسات با هدف ایجاد آمادگی برای مقابله با حوادث و اتفاقات

- نظارت بر عملکرد اکیپ‌های بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه‌ی جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و گرفتگی‌های خطوط اصلی و فرعی شبکه و انعکاس به مسئولین مربوطه

- برنامه‌ریزی برای تامین قطعات یدکی، ملزومات، مصالح، ماشین‌آلات و پیگیری جهت رفع کمبودها

- همکاری و نظارت بر عملیات بهره‌برداری و حفاظت از شبکه

- بررسی و کنترل مداوم رعایت استانداردها و دستورالعمل‌ها در بخش‌های مختلف به منظور عملکرد صحیح تجهیزات، دستگاهها و پرسنل بهره‌بردار

- تهیه و تنظیم گزارشات روزانه، ماهانه و سالانه و تنظیم برنامه‌های سرویس و تعمیرات با مشارکت مدیر مافوق

- نظارت بر مسایل ایمنی و بهداشت شغلی افراد تحت سرپرستی و رعایت قوانین و مقررات ایمنی در کارگاههای عملیاتی

- ارائه‌ی پیشنهادات و نظرات کارشناسی در خصوص جایگزینی و تعویض تجهیزات فرسوده و مواد و قطعات در موارد اضطراری و تعیین مواد و مصالح مورد نیاز و متناسب

- تنظیم برنامه شست و شوی شبکه‌های فاضلاب

- همکاری در عملیات ویدئومتری شبکه‌های فاضلاب و تهیه‌ی نقشه‌ی وضعیت شبکه

- همکاری در تهیه‌ی نقشه‌های دیجیتال و GIS شبکه

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت