مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات فاضلاب

- ایجاد، کنترل و بازنگری در روش‌های عملیاتی برای هماهنگی در عملیات بهره‌برداری

- ایجاد رویه‌ی واحد و منطبق بر استاندارد برای به کارگیری تجهیزات، مواد و قطعات مورد استفاده در تاسیسات فاضلاب

- بررسی و کنترل مداوم در خصوص رعایت استانداردهای بهره‌برداری، عملیات پرسنلی، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات، ابزار و تجهیزات

- بررسی گزارشات بهره‌برداری از شبکه (شامل بازرسی‌ها، شست و شو، حوادث، اتفاقات و ...) و تجزیه و تحلیل آنها

- بررسی گزارشات تصفیه‌خانه ها، ایستگاههای پمپاژ فاضلاب و سرویس و نگهداری در زمینه کمیت و کیفیت فاضلاب ورودی و خروجی

- برنامه‌ریزی برای نوسازی شبکه‌های فرسوده، اصلاح انشعابات ریزشی، هم‌سطح‌سازی دریچه‌های آدم‌رو و علامت‌گذاری و نوسازی و بازسازی آدم‌روها

- نظارت بر رعایت انشعابات فاضلاب و حصول اطمینان از کیفیت لوازم انشعاب و کنترل و تایید صورت‌وضعیت نصب انشعاب فاضلاب

- انجام اصلاحات و تغییرات جزیی و کلی در تجهیزات و ماشین‌آلات و دستگاهها به منظور افزایش راندمان، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و افزایش ایمنی و انعکاس اطلاعات به مدیریت مافوق

- هماهنگی با مدیران شهرها در اجرای صحیح و به موقع سرویس، نگهداری و تعمیرات تاسیسات فاضلاب برای به کارگیری آنها در عملیات بهره‌برداری و شرایط اضطراری

- کنترل و بررسی علل خسارت و فرسودگی تاسیسات فاضلاب و یافتن راه‌حل‌های علمی و انجام اقدامات مقتضی به منظور جلوگیری از تکرار اشکالات و معایب فوق

- پیش‌بینی و پیگیری برای تهیه تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز در بهره‌برداری شبکه و تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب

- برنامه‌ریزی و پیگیری برای انجام عملیات ویدئومتری و تهیه‌ی نقشه‌های وضعیت شبکه

- برنامه‌ریزی و پیگیری برای تهیه نقشه‌های دیجیتال و GIS شبکه

- انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب

- پیگیری برای تهیه دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

- تظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (PM) در تاسیسات فاضلاب

- برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز برای بهره‌برداری فاضلاب

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت