کارشناس امور نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

- مستندسازی اطلاعات فنی ومشخصات تاسیسات و ماشین‌آلات و به روز نمودن آنها

- بازنگری دوره‌ای دستورالعمل‌های فنی انجام عملیات تعمیر و نگهداری

- تهیه و جمع‌آوری نقشه‌ها و مدارک فنی مورد نیاز بخش‌های تعمیراتی و تهیه آرشیو جامع

- سازماندهی و برنامه‌ریزی فعالیت بخش‌های مختلف تاسیسات و تجهیزات جهت تعمیر و نگهداری

- طراحی و نظارت بر اجرای سیستم تعمیر و نگهداری برنامه‌ای و پیشگیرانه

- نظارت بر عملیات اجرایی نگهداری و تعمیرات بر اساس خط مشی تعیین‌شده و ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در سیستم

- نظارت بر برنامه‌ریزی تامین مواد، ملزومات، قطعات یدکی و ابزار مورد نیاز از طریق برآورد و تنظیم برگ درخواست و ارسال به قسمت‌های مربوطه

- برنامه‌ریزی بازرسی قعات و لوازم ماشین‌آلات در حال کار و تعویض قطعات بر اساس ساعات استاندارد کارکرد

- کنترل و نظارت بر نگهداری و تعمیرات برنامه‌ای کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات مربوطه و کنترل مستمر آنها به منظور به کارگیری در برنامه‌ریزی نت و استفاده از مناسب‌ترین روش‌ها

- دسته‌بندی عوامل و ریشه‌یابی علل بروز خرابی‌ها و تعیین روش‌های رفع ایرادات

- بررسی کارکرد و هزینه‌های نگهداری و تعمیرات دستگاه‌ها و سایر تجهیزات و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود وضعیت یا جایگزینی

- تبادل نظر و ایجاد هماهنگی با دفتر فنی و حوزه‌های بهره‌برداری و سایر قسمت‌های مربوطه به منظور برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه سالیانه تعمیرات و ارائه به واحدهای ذیربط و نظارت در اجرای برنامه

- تهیه و تنظیم گزارشات تعمیرات و انجام کارهای مشخص‌شده و همچنین سایر موضوعات و اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات

- تهیه و تنظیم فعالیت‌ها و اشکالات فنی واحد و ارایه روش‌های مناسب نت در مواقع لزوم

- تهیه گزارشات ماهانه، سه و شش ماهه و سالانه جمع‌بندی شده

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت