کارشناس بهره‌برداری از تاسیسات تولید و انتقال

- دریافت سیاست و خط مشی کلی از مدیریت مافوق

- تهیه و تنظیم برنامه بازدیدهای دوره‌ای از تاسیسات

- هماهنگی و نظارت بر اجرای دستورالعمل های لازم در جهت ارتقاء و بهبود روش‌های بهره‌برداری از تاسیسات آب و کنترل مداوم در جهت رعایت استانداردها

- هماهنگی در بهره‌برداری از تاسیسات و کنترل عملکرد دستگاهها و تجهیزات

- هماهنگی در نحوه استفاده از سیستمهای تله‌متری و کنترل از راه دور در راهبری تاسیسات

- بررسی تجهیزات، دستگاهها و تاسیسات مورد عمل و تنظیم برنامه اصلاح و بازسازی

- بررسی و شناخت مشکلات بهره‌برداری آب در سطح شهرها

- همکاری در مواقع بحران کم‌آبی و پیگیری مستمر در جهت برطرف شدن مشکلات

- نظارت بر نحوه عملکرد اکیپهای امداد و حوادث در هنگام بروز اتفاقات

- نظارت بر نحوه عملکرد مسئولین تعمیر و نگهداری

- برنامه‌ریزی جهت تامین قطعات یدکی، ملزومات، مصالح، ماشین‌آلات و پیگیری جهت رفع کمبودها

- بررسی و کنترل مداوم رعایت استاندارد در بخشهای مختلف به منظور تعیین صحت عملکرد تجهیزات و دستگاهها و همچنین عملکرد پرسنل

- تهیه و تنظیم گزارشات روزانه، ماهانه و سالانه و تنظیم برنامه‌های سرویس و تعمیرات با مشارکت مدیر مافوق

- نظارت بر مسائل ایمنی و بهداشت افراد تحت سرپرستی و کارگاههای عملیاتی با رعایت مقررات و قوانین ایمنی

- ارائه پیشنهاد و نظرات کارشناسی در خصوص جایگزینی و تعویض تجهیزات فرسوده و مواد و قطعات در موارد اضطراری و تعیین مواد و مصالح مورد نیاز و متناسب

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت