کارشناس مسئول بهره‌برداری از تاسیسات تولید و انتقال

- دریافت سیاست و خط مشی‌های کلی از مدیریت مافوق

- تهیه استاندارد و شاخصهای مورد عمل و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب

- تهیه و تنظیم برنامه بازدیدهای دوره‌ای از تاسیسات

- بررسی شبکه و تاسیسات تولید و انتقال و تعیین نقاط بحرانی تاسیسات، دستگاهها و ابزارهای اندازه‌گیری

- تدوین دستورالعمل‌های لازم در جهت ارتقاء و بهبود روشهای بهره‌برداری از تاسیسات آب و کنترل مداوم در جهت رعایت استانداردها

- ارائه دستور کار و دستورالعمل‌های لازم به مسئولین شبکه

- نظارت بر نحوه بهره‌برداری از تاسیسات و کنترل عملکرد دستگاهها و تجهیزات

- نظارت بر نحوه عملکرد سیستمهای تله‌متری و کنترل از راه دور در راهبری تاسیسات

- بررسی تجهیزات، دستگاهها و تاسیسات مورد عمل و تنظیم برنامه اصلاح و بازسازی

- بررسی و شناخت مشکلات بهره‌برداری آب در سطح شهرها

- همکاری در مواقع بحران کم‌آبی و پیگیری مستمر در جهت برطرف شدن مشکلات

- نظارت بر نحوه عملکرد اکیپ‌های امداد و حوادث در هنگام بروز اتفاقات

- نظارت بر نحوه عملکرد مسئولین تعمیر و نگهداری

- بررسی و کنترل مداوم رعایت استاندارد در بخشهای مختلف به منظور تعیین صحت عملکرد تجهیزات و دستگاهها و همچنین عملکرد پرسنل

- نظارت بر مسائل ایمنی و بهداشت افراد تحت سرپرستی و کارگاههای عملیاتی با رعایت مقررات و قوانین ایمنی

- ارائه پیشنهادات و نظرات کارشناسی در خصوص جایگزینی و تعویض تجهیزات فرسوده و مواد و قطعات در موارد اضطراری و تعیین مواد و مصالح مورد نیاز و متناسب

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت