کارشناس بهره‌برداری از تاسیسات توزیع

- همکاری در رعایت استانداردها و شاخص‌های مربوط به بهره‌برداری از تاسیسات توزیع

- هماهنگی در نگهداری و انجام تعمیرات جزیی و مشارکت در تعمیرات کلی با گروههای تعمیرات

- برنامه‌ریزی جهت کنترل مداوم قسمتهای مختلف تاسیسات

- هماهنگی و کنترل مداوم در زمینه رعایت استانداردهای مصرف، صحت عمل تجهیزات، عملیات پرسنلی، دستگاهها و ابزارهای اندازه‌گیری

- هماهنگی در انجام اصلاحات و تعمیرات جزیی و کلی در تجهیزات و شبکه‌های تحت پوشش به منظور افزایش راندمان، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری، نگهداری و افزایش ایمنی و انعکاس اطلاعات به مدیریت مافوق

- هماهنگی در اجرای صحیح و به موقع سرویس، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب و فاضلاب به طور اتفاقی و پیش‌بینی‌نشده

- ارائه پیشنهادات و نظرات کارشناسی در خصوص جایگزینی تجهیزات، مواد و قطعات در موارد اضطراری و عدم دسترسی به نمونه اصلی

- مشارکت و همفکری با مدیریت مافوق در خصوص برنامه‌ریزی جهت تنظیم برنامه‌های سرویس و تعمیرات

- استفاده از کاتالوگها و مدارک فنی و همچنین نقشه‌های مربوط در انجام عملیات تعمیرات تاسیسات فاضلاب

- اعمال کنترل و بررسی علل خسارت و فرسودگی تاسیسات آب و فاضلاب و انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از تکرار مشکل و به حداقل رساندن تعداد خرابی‌ها

- انجام بازدیدهای دوره‌ای از شبکه و تاسیسات و تصفیه‌خانه فاضلاب

- همکاری در خصوص تجهیز واحد حوادث و اتفاقات

- همکاری در رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت