کمک‌کارشناس انرژی و سیستم‌های کنترل

- اجرای کلیه تعمیرات تجهیزات و قطعات برقی و تعویض قطعات فرسوده

- نظارت بر کارکرد تجهیزات انرژی‌بر

- تست اکتروپمپهای تعمیری و سیم‌پیچی شده از نظر توان مصرفی و راندمان کارکرد

- نظارت و کنترل جدی بر وسایل اندازه‌گیری مانند کنتورهای برق اکتیو و راکتیو، ترانس‌های جریان برق و غیره

- تنظیم برنامه کاری تجهیزات انرژی‌بر با در نظر گرفتن فرآیندهای اصلی آب و فاضلاب و تصمیم‌گیری در خصوص انتقال مصرف انرژی از ساعت پیک و استفاده از نرخ مخفف شب و کم باری تعرفه‌های برق

- تنظیم برنامه بازدید ماهانه و رسیدگی، کنترل و نظارت بر تجهیزات و تاسیسات برقی شامل انواع بانکهای خازنی، تابلوهای برق، ترانس‌های برق، کابلهای زمینی و هوایی مربوط به چاهها و تاسیسات داخل و خارج شهرها

- تهیه و به روز نگهداشتن شناسنامه تاسیسات

- بررسی قبوض برق از لحاظ تکرار نشدن هزینه‌های پرداخت‌شده

- پیگیری در راستای رفع مشکلات قبوض برق و پرداخت به موقع هزینه‌ها

- تهیه گزارشات آماری در ارتباط با فعالیتهای انجام‌شده در ارتباط با بهینه‌سازی سیستم انرژی

- جمع‌آوری، ثبت کامپیوتری آمار و اطلاعات مربوط به سیستم اطلاعات مدیریت MIS، دبی‌سنجی‌ها، مشخصات تجهیزات انرژی‌بر و قبوض برق و در صورت لزوم تهیه جداول مربوطه

- دریافت و ثبت و بایگانی نامه‌ها، بولتن‌ها و جزوات مربوط به کالاهای برقی و سایر موارد

- تکمیل فرمتهای مربوط به انرژی و ارسال به موقع آن به ستاد شرکت

- انجام سایر اموری که به تناسب نیاز توسط شرکت و کمیته سیاستگذاری انرژی اعلام می‌گردد.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت