معاون بهره‌برداری

- تهیه دستورالعمل‌های مرتبط به بهره‌برداری و هدایت تاسیسات آب و فاضلاب

- تهیه ضوابط و استانداردهای لازم در امر تعیین حریم بهداشتی تاسیسات و منابع آب و همچنین پیگیری و نظارت بر حفظ کیفیت بهداشتی آب و جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب

- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌های عملیاتی، بهره‌برداری در حوزه عمل شرکت

- نظارت و کنترل در خصوص به روز نمودن اطلاعات مورد نیاز تاسیسات آب و فاضلاب، تحلیل آنها و تعیین شاخصها و نسبتهای موجود و ایجاد کانال‌های ارتباطی مناسب بین واحدهای بهره‌برداری جهت تبادل اطلاعات

- بررسی و تدوین دستورالعمل‌ها و شاخص‌های لازم در مورد بهداشتی نمودن تاسیسات آب شرب و همچنین تاسیسات فاضلاب و نظارت مستمر بر آنان

- کنترل و تایید کلیه پروژه‌های انجام‌شده در هنگام تحویل موقت و دائم شامل توسعه و نوسازی شبکه‌های آب و فاضلاب، ایجاد تاسیسات جدید آب و فاضلاب، مهندسی مجدد تاسیسات

- پیگیری و نظارت در زمینه ایجاد و بهره‌برداری از آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب

- برنامه‌ریزی و نظارت به منظور بهبود راندمان تجهیزات و تاسیسات، صرفه‌جویی در مصرف انرژی

- برنامه‌ریزی به منظور انجام به موقع و صحیح سرویس، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب و فاضلاب

- نظارت و همکاری در خصوص تشکیل گروه‌های نظارت بر بهره‌برداری به منظور دست‌یابی به حداکثر راندمان جهت جلوگیری از هدررفتن انرژی و سرمایه

- بررسی و ارائه روش‌های اقتصادی و قابل اعتماد در جهت ضدعفونی کردن آب

- نظارت و کنترل موارد مربوط به مطالعات کاهش آب بحساب نیامده در جهت کاهش هدررفت آب، مطابق با ضوابط مندرج در بودجه، تعهدات سالانه و اعتبارات تخصیص‌یافته

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت