شرح وظایف

1397/03/11 11:12:14

کارشناس خدمات رایانه

1397/03/11 11:12:14

رئیس گروه پیاده‌سازی و اجرای تعرفه

1397/03/11 11:12:14

کارشناس وصول درآمد

1397/03/11 11:12:14

مدیر دفتر وصول درآمد

1397/03/11 11:12:14

کارشناس ناظر بر نصب انشعابات

1397/03/11 11:12:14

کارشناس خدمات مشترکین

1397/03/11 11:12:14

مدیر دفتر خدمات مشترکین

1397/03/11 11:12:14

معاون خدمات مشترکین و درآمد


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/05/20