قرائت کنتور ، توزيع قبوض آب بهاء و وصول مطالبات اشتراکهاي واقع درمحدوده امور آبفاي شهرکرد


 

موضوع

تاریخ واگذاری اسناد

مهلت تحویل پیشنهادات

حجم فایل

نوع فایل

 مناقصه

قرائت کنتور ، توزيع قبوض آب بهاء و وصول مطالبات اشتراکهاي واقع درمحدوده امور آبفاي شهرکرد

---

5  شهریور 1396

409 kb


 pdf

 

پسورد دانلود مستندات1396

شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

 

 

پیوستها :