تصفیه خانه آب سامان

مهندس بیگلری مدیر عامل شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری و مهندس رحمانی مدیر امور زیربنایی سازمان برنامه وبودجه کشور سرکار خانم مهندس رهسپار و مدیر کل سازمان برنامه بودجه استان و روند پیشرفت احداث و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب استان و تصفیه خانه آب سامان بازدید کردند.

بازدید از تصفیه خانه آب سامان

در این بازدید دو روزه اعتبارات هزینه شده و اعتبارات لازم جهت پایان پروژه های تصفیه خانه ها و بهره برداری از آنها مورد بررسی قرار گرفت .

شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری