نقش گرافیک محیطی در روابط عمومی

اطلاع‌رسانی توسط اجزای شهر در محیط داخلی شهر انجام می‌گیرد؛ بنابراین باید بین آن‌ها و شهر، هماهنگی ایجاد شود و طراحان گرافیک محیطی با مهندسان شهرساز از نزدیک، همکاری داشته باشند. باتوجه به اینکه در شهرهای بزرگ علاوه بر ساکنان دائمی، مردم بسیاری برای انجام کارهای اقتصادی، تجاری و بهداشتی نیز مرتب در حال آمد و رفت هستند،

 تاريخ شروع : ۰۷/۱۱/۱۳۹۱
مولف : یاسر مهدیان
خلاصه : اطلاع‌رسانی توسط اجزای شهر در محیط داخلی شهر انجام می‌گیرد؛ بنابراین باید بین آن‌ها و شهر، هماهنگی ایجاد شود و طراحان گرافیک محیطی با مهندسان شهرساز از نزدیک، همکاری داشته باشند. باتوجه به اینکه در شهرهای بزرگ علاوه بر ساکنان دائمی، مردم بسیاری برای انجام کارهای اقتصادی، تجاری و بهداشتی نیز مرتب در حال آمد و رفت هستند،