کارشناس تاسیسات و تجهیزات


 

- انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری تاسیسات و تصفیه‌خانه‌ها

- پیگیری نصب الکتروپمپ‌ها و راه‌اندازی و تجهیز چاه‌ها و تاسیسات مکانیکی ایستگاه‌های پمپاژ

- طراحی و برآورد سیستم‌های انتقال و شبکه توزیع آب شهری

- طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی ابنیه فنی مخازن شهری

- نظارت بر چگونگی عملیات اجرایی بازسازی تاسیسات  تجهیزات و تامین و توزیع آب شهری حسب درخواست واحدها

- ارائه نظرات کارشناسی در خصوص جایگزینی تاسیسات و تجهیزات

- نصب، آزمایش و بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها

- انجام تحقیقات و بررسی‌های علمی و فنی در زمینه تاسیسات مکانیکی و نگهداری و تامین وسایل تاسیساتی تهویه و تبرید و شوفاژ

- تهیه طرح‌های تاسیساتی و دستورالعمل‌ها و گزارش‌های فنی مربوطه

- تهیه و تنظیم گزارش بر لوله‌کشی ساختمان‌ها و تعمیر وسایل تاسیساتی

- بازدید و کنترل کار پیمانکاران نصب تاسیسات مکانیکی و برقی و بررسی و کنترل دقیق صورت‌وضعیت پیمانکاران طرح‌ها و پروژه‌ها و حصول اطمینان از مطابقت موارد مندرج با مفاد پیمان‌ها و تایید یا اصلاح آنها و تایید انجام تعهدات