مدیر دفتر اجرایی طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب


 

- کنترل و نظارت بر کیفیت مطلوب مواد اولیه، مصالح مورد نیاز، امکانات مورد استفاده طرح‌ها و پروژه‌ها به منظور بهبود بهره‌وری

- تهیه و تنظیم استانداردهای متداول در زمینه طرح‌های فاضلاب

- ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از نظر فنی و تخصصی ماشین‌آلات منابع انسانی و غیره

- نظارت بر چگونگی اجرای طرح‌های تاسیسات فاضلاب توسط پیمانکاران و تهیه گزارشات فنی حاوی نظرات و پیشنهادات اصلاحی

- بررسی و کنترل صورت‌وضعیت پیمانکاران طرح‌های شبکه و خطوط انتقال تصفیه‌خانه فاضلاب و حصول اطمینان از مطابقت موارد مندرج در صورت‌وضعیت با مفاد پیمان‌ها و تایید یا اصلاح آنها

- نظارت بر نصب تاسیسات مکانیکی، برقی و الکتریکی تصفیه‌خانه‌ها

- کسب اطمینان از تهیه نقشه‌ها در موارد بروز مشکلات و ضرورت تغییرات در روند طرح‌ها

- نظارت بر نگهداری نقشه‌ها در آرشیو فنی دفتر طراحی و استفاده از آنها در مواقع مورد نیاز

- تهیه و تنظیم گزارشات ادواری از پیشرفت کار طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و نظارت بر فعالیت‌های انجام‌شده در واحد‌های تحت سرپرستی با درج پیشنهادات موثر و ارائه به مقام مافوق

- کنترل و بررسی لوازم جهت تعیین اولویت های اجرایی طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب

- نظارت و اعمال کنترل بر صحت کاربرد مصالح مورد نیاز طرح‌های شبکه و تصفیه فاضلاب

- هماهنگی لازم در تنظیم موافقت‌نامه‌های مربوط به طرح‌های فاضلاب آشنایی با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و شرایط عمومی پیمان و نیز فهرست‌بهای کاری مختلف (ابنیه، شبکه و ژئوتکنیک حفاری) ابلاغی به منظور اجرای هر چه صحیح‌تر پیمان‌ها و قراردادهای منعقده با پیمانکاران و مشاوران

- آشنایی با استانداردهای مختلف صنعت آب و فاضلاب و تعیین الگوی مناسب جهت طرح و اجرا با توجه به شرایط اقلیمی خاص استان

- تشکیل جلسات و انجام مذاکرات منظم و دوره‌ای با مهندسین مشاور و پیمانکاران در خصوص طرح های مطالعاتی و اجرایی