معاون مالی و پشتیبانی


 

- دریافت اهداف، سیاست‌ها و خط‌مشی از مدیریت مافوق

- برنامه‌ریزی لازم به منظور انجام فعالیت‌های حوزه و ارتقا بهره‌وری و بهبود فعالیت‌های مربوطه

- انجام اقدامات مربوط به امور مالی و ذیحسابی، اداری و رفاه، بازرگانی، انبارداری و خدمات

- ارائه خدمات مناسب اداری- پشتیبانی به کارکنان و واحدهای شرکت

- مطالعه در زمینه بهبود عملیات مالی و ذیحسابی

- نظارت بر انجام امور پرسنلی- اداری از قبیل اجرای نظام پرداخت و صدور احکام پرسنلی بر اساس مصوبات و تصمیمات معاونت برنامه‌ریزی و منابع انسانی، اجرای امور رفاهی، درمان، بیمه و بازنشستگی و انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد و پرونده‌های کارکنان

- همکاری لازم با معاونت برنامه‌ریزی و منابع انسانی و مراکز آموزشی در برگزاری آزمون استخدامی

- نظارت بر امور مربوط به بهداشت عمومی محیط کار

- همکاری در ارزشیابی سالیانه کارکنان

- همکاری در ایجاد تعاونی مسکن و مصرف کارکنان بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی

- انجام امور بازرگانی و سفارشات، خرید و تدارکات و همچنین نحوه تخصیص تنخواه‌گردان و رعایت دقیق دستورالعمل‌ها و مقررات فنی و مالی

- انجام امور انبارداری و انبارگردانی سالیانه و حذف فعالیت‌های زائد و پیاده‌سازی روش‌های جدید انبارداری

- همکاری با سایر واحدهای شرکت جهت تهیه و تنظیم بودجه

- همکاری در برنامه‌ریزی و نظارت بر تخصیص بودجه و کنترل هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای و تهیه جداول تخصیص، اصلاح و متمم بودجه

- نظارت بر فعالیت و عملکرد پیمانکاران و انجام مناقصات مربوطه

- تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات لازم در زمینه فعالیت‌های مالی و اداری و خدماتی

- همکاری در پیگیری امور مربوط به برون‌سپاری برخی از فعالیت‌ها

- همکاری لازم با کمیسیون تحول و ارتقا سلامت اداری