تغییر قطر انشعاب


عنوان خدمت

تغییر قطر انشعاب

کد خدمت

۲-۰۶

 شرح خدمت

قطر انشعاب واحدهای مسکونی و غیرمسکونی بر اساس شرایط تامین آب در منطقه و پس از تایید شرکت تعیین می‌گردد. اقطار استاندارد با توجه به ظرفیت قراردادی یا تعداد واحد توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام می‌گردد. (آیین‌نامه ۴۸-۴) متقاضی می‌باید بدون آن که هزینه‌ای متوجه شرکت شود محل مناسبی را با نظر شرکت جهت نصب وسایل اندازه‌گیری مشخص نماید. مشترک مسئول سالم نگهداشتن کلیه وسایل و تجهیزاتی که از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب آب و فاضلاب نصب گردیده می‌باشد و تحت هیچ عنوان حق دستکاری آنها یا پلمب‌هایی را که بر روی کنتورها و سایر تجهیزات نصب می‌باشد ندارد و تنها نمایندگان مجاز شرکت در صورت ضرورت می‌توانند نسبت به باز کردن پلمب‌ها اقدام نمایند. (آیین‌نامه عملیاتی ۲۵-۴)

 مدارک مورد نیاز

۱- تسویه‌حساب قبض آب‌بها به تاریخ روز     ۲- کپی عدم خلاف یا پایان کار از شهرداری     ۳- درخواست کتبی مشترک

 فرم‌های مرتبط