تغییر واحد مسکونی


عنوان خدمت

تغییر واحد مسکونی

کد خدمت

۲-۰۴

 شرح خدمت

در صورت هرگونه افزایش تعداد واحدهای ملک دارای انشعاب به تعداد واحدهای مندرج در زمان تشکیل پرونده انشعاب طبق پروانه ساختمانی ارائه‌شده یا نظریه مامور بازدید شرکت، مشترک مکلف است به محض دریافت اولین نامه از سوی شرکت، هزینه‌های ناشی از افزایش واحدهای مذکور را بر اساس تعرفه مورد عمل جاری (به قیمت روز) پرداخت نماید. (آیین‌نامه عملیاتی ۳-۳۲-۴) در صورتی که مشترک به دلیل عدم امکان مجزانمودن انشعابات ملک، درخواست واحدشماری جهت قبوض مصرفی آب خود را بنماید، شرکت پس از بررسی پرونده انشعاب و دستورالعمل‌های شرکت هزینه‌های متعلقه را اعلام و پس از دریافت نسبت به واحدشماری انشعاب اقدام خواهد نمود. (ابلاغیه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)

 مدارک مورد نیاز

۱- تسویه‌حساب قبض آب‌بها به تاریخ روز     ۲- کپی عدم خلاف یا پایان کار از شهرداری     ۳- درخواست کتبی مشترک

 فرم‌های مرتبط